VERZEKERINGEN NA BREXIT : Nieuwe uitdagingen, nieuwe vragen !

DONDERDAG 17 JUNI 2021
16u00 – 17u30

  Voor groeperingen, gelieve hieronder naam en voornaam van de twee deelnemende
  personen te vermelden:

  Ik was ingeschreven en had betaald voor de studieavond van 25 maart 2020.

  Attest van deelname gewenst

  * Uw inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs op rekeningnummer
  BE63 2100 3794 2008 met vermelding “17 juni 2021” en NAAM en VOORNAAM deelnemer(s):
  - 35 euro voor natuurlijke persoon
  - 20 euro voor persoon reeds lid van AJA, De Verzekeringsjuristen of Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap
  - 180 euro voor groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon (met recht op deelname van twee personen).
  De deelnameprijs omvat de lidmaatschapsbijdrage 2021 van AIDA Belgische Sectie.