Lidmaatschap

 Wenst u lid te worden van Belgische Sectie AIDA of uw lidmaatschap te hernieuwen?

Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon, groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon die in België professioneel werkzaam is in het domein van verzekeringen.

Registratie

 • Als natuurlijke persoon:
  Uw naam, voornaam, adres en functie overmaken per email aan francoise.auvray@aida-be.org.
 •  Als groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon:
  Naam groepering en adres, alsook naam en voornaam van de persoon die deze vertegenwoordigt overmaken per email aan francoise.auvray@aida-be.org.

Betaling lidgeld

 • Als natuurlijke persoon:
  Betaling van het bedrag van 40 euro of  voor leden AJA, De Verzekeringsjuristen, Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap 25 euro  op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met vermelding “Bijdrage en het jaartal” + NAAM en VOORNAAM.
 • Als groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon:
  Betaling van het bedrag van 180 euro op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met vermelding “Bijdrage en het jaartal” + NAAM van de groepering.