CYBERRISICO EN PANDEMIESCHADE:NOG VERZEKERBAAR ?

17 NOVEMBER 2022 VAN 17 TOT 19u15 BRUSSEL

Naar traditie koos de Belgische Sectie van AIDA voor haar studieavond een thema dat
zich op internationaal niveau situeert maar dat tegelijk de brede groep van de
praktizijnen van het verzekeringsrecht kan boeien. (Internationale) cyberaanvallen en
blijvende pandemiedreiging zetten als catastroferisico’s de mogelijkheden van de
private verzekeringen, vooral voor de dekking van immateriële schade, op scherp.

De voordrachten zijn deels in het Nederlands en deels in het Frans.

Registreer hier

PROGRAMMA

16u30Ontvangst
17u00Verwelkoming
Caroline Van Schoubroeck, voorzitter AIDA Belgische Sectie
17u10Cyberverzekeringen: een uitdaging met een toekomst?
De toenemende nood voor specifieke en tailor made cyberverzekeringen voor
publieke en private ondernemingen in deze tijden van een zich snel muterend
cyberrisico en een groter belang van Cloud, schept bijzondere uitdagingen
voor de (her)verzekeraars. Wat is de specificiteit van de cyber polis, hoe
accumulatie van schadegevallen aanpakken en welke preventiemaatregelen
zijn essentieel? Kunnen captives een grotere rol spelen, of dient te worden
uitgekeken naar alternatieven?
Frank Vanhoonacker, AIG Underwriting manager Professional Liability
& Cyber
18u00Rampenobligaties als alternatief voor de onverzekerbaarheid van zuiver
immateriële schade ingevolge pandemie?

De bedrijfsschade ingevolge pandemie wordt traditioneel van
verzekeringsdekking uitgesloten omwille van haar zuiver onstoffelijke aard
waardoor sommige economische sectoren zwaar werden getroffen in de
covid-pandemie. Als catastroferisico leent de pandemie zich niet tot dekking
met toepassing van de klassieke verzekeringstechniek via omslag onder de
verzekeringnemers. Is dit risico wel verzekerbaar op de kapitaalmarkt via de
techniek van de effectisering, namelijk de uitgifte door de
verzekeringsonderneming van rampenobligaties met kans op kapitaalsverlies
indien de betrokken ramp zich voordoet?
Kristiaan Bernauw, Professor UGent, advocaat
18u45Debat
19u15Afsluiting

PLAATS

Université Saint-Louis, Kruidtuinlaan 43, 1000 Brussel, Salle des Examens.
Betaalparking in de omgeving.
Op wandelafstand van metro Rogier, metro Kruidtuin en het treinstation Brussel-Noord.

INSCHRIJVING VÓÓR VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022

Uw inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs op rekeningnummer
BE63 2100 3794 2008 met vermelding “17 november 2022” en NAAM en VOORNAAM
deelnemer(s):

  • 40 euro voor natuurlijke persoon
  • 25 euro voor persoon reeds lid van AJA, De Verzekeringsjuristen of Belgisch-
    Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap
  • 180 euro voor groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon (met recht op
    deelname van twee personen).

De deelnameprijs omvat de lidmaatschapsbijdrage 2023 van AIDA Belgische Sectie.

PERMANENTE VORMING

  • OVB: erkenning voor 2 punten.
  • AVOCATS.BE: erkenning voor 2 punten.

MEER INFORMATIE

jean.rogge@ulb.beAIDA Belgische Sectie (https://www.aida-be.org/nl/) maakt deel uit van AIDA Europe
(https://aidainsurance.org/regional-groupings/aida-europe) en AIDA
https://aidainsurance.org/about-aida/overview).

AIDA Belgische Sectie wil haar aanwezigheid in dit Internationaal en Europees netwerk
blijven versterken door een nauwe betrokkenheid van de leden van de Belgische
verenigingen van verzekeringsjuristen AJA, De Verzekeringsjuristen en het Belgisch-
Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap bij alle AIDA activiteiten.