CYBERRISICO EN PANDEMIESCHADE: NOG VERZEKERBAAR ?

17 november 2022 Brussel

  Voor groeperingen, gelieve hieronder naam en voornaam van de twee deelnemende
  personen te vermelden:  Attest van deelname gewenst

  * Uw inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met vermelding “17 november 2022” en NAAM en VOORNAAM deelnemer(s):
  - 40 euro voor natuurlijke persoon
  - 25 euro voor persoon reeds lid van AJA, De Verzekeringsjuristen of Belgisch-
  Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap
  - 180 euro voor groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon (met recht op deelname van twee personen).
  De deelnameprijs omvat de lidmaatschapsbijdrage 2023 van AIDA Belgische Sectie.