AIDA Belgische Sectie

De wereldwijde ‘Association of Insurance Law – Association Internationale de Droit des Assurances’ – AIDA overkoepelt vier en veertig nationale secties en vormt aldus een uniek netwerk van juristen (advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en academici) die professioneel betrokken zijn bij het onderzoek en de praktijk van het verzekeringsrecht. Binnen deze mondiale organisatie en haar tak AIDA Europe speelt de Belgische Sectie traditioneel een actieve rol.

De volgende jaren wil AIDA Belgische Sectie haar aanwezigheid in het netwerk blijven versterken door een nauwe betrokkenheid van de leden van de Belgische verenigingen van verzekeringsjuristen AJA, De Verzekeringsjuristen en het Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap bij alle AIDA activiteiten. Zij allen worden, samen met de huidige leden en met allen die belang stellen in internationale en nationale contacten tussen verzekeringsjuristen, uitgenodigd tot de (in beginsel jaarlijkse) wetenschappelijke bijeenkomst van AIDA Belgische Sectie.

Huidige voorzitter van AIDA Belgische Sectie is professor Bernard Dubuisson (UCLouvain). Professor Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven) en Dr. Tine Meurs (UAntwerpen en KU Leuven) nemen thans de functie van vice-voorzitter waar. Algemeen secretaris is professor Françoise Auvray (ULB).

Erevoorzitters zijn wijlen professor Simon Fredericq (UGent) en de professoren Marcel Fontaine (UCLouvain), Herman Cousy (KU Leuven), Jean-Luc Fagnart (ULB) en Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven). Ere-algemeen secretaris is professor Jean Rogge (ULB).